Δημιουργούμε εμπνευσμένες οπτικοακουστικές παραγωγές, που συνδέουν το εμπορικό σας σήμα με τους καταναλωτές.

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε την επιθυμία,  στις καρδιές και τις σκέψεις  των μελλοντικών πελατών σας.

Οπτικοακουστικές Παραγωγές

Υπηρεσίες

  • Concept – Σενάριο
  • Συνεργείο μονοκάμερων λήψεων
  • Πολυκάμερες μαγνητοσκοπήσεις
  • Σουίτα Μοντάζ
  • Γραφικά